همکاری در دیجیتال مارکتینگ و سئوماهنامه سرند
فعالیت رسانه ای
زمان مشخصی ندارد.
امکان صدور گواهی وجود دارد ! : )

مختصراً


ماهنامه سرند تلاشی است جهت نقد اندذیشه و رفتار جامعه ایران

تخصص های مورد نیاز


عنوان تعداد باقیمانده توضیحات تو هم هستی ؟
دیجیتال مارکتینگ 1 مشاهده
سئو مشاهده

تشریح پروژه

ماهنامه سرند ماحصل فعالیتی در حوزه کارآفرینی اجتماعی است که نخستین گام در مسیر ساخت یک نهاد آموزشی و فرهنگی رایگان محسوب می شود. مطالب نشریه با محوری انتقادی، به صورت اختصاصی نگارش یا ترجمه شده و به رایگان در اختیار عموم قرار می گیرد. در حال حاضر در تلاشیم تا فعالیت خود را توسعه دهیم از این رو دست همه عزیزانی که می توانند ما را در این مسیر همراهی کنند به گرمی می فشاریم.

تصاویر